STANICA TEHNICKOG PREGLEDA


Stanica za tehnicki pregled i registraciju vozila UNIS AUTOMOBILI I DIJELOVI D.O.O. Sarajevo, posjeduje savremenu kompjutersku opremu u skladu sa EURO standardima za vrsenje usluga tehnickog pregleda i registracije svih vrsta vozila.Stanica vrsi tehnicki, preventivni i licencni pregled vozila i posjeduje dvije linije prolaza / za teretna i putnicka vozila / tako da dnevno moze da izvrsi tehnicki pregled za80 vozila.

Stanica posjeduje laboratoriju za servisiranje i bazdarenje tahografa.Kadar koji vrsi tehnicki pregled vozila posjeduje posebne certifikate za vrsenje tehnickog pregleda vozila.


Copyright 2008 AT GROUP